news

Dự định tổ chức hội thảo về TPICS tại khu công nghiệp Nomura Hải Phòng 2011.01.19.

Dự định tổ chức hội thảo về TPICS tại khu công nghiệp Nomura Hải Phòng 2011.01.19.

Ngày:19 Tháng 1, 2011

Địa điểm:Nomura Hải Phòng Công ty Phát triển Công nghiệp Park Hội trường

Nội dung

  1. TPiCS bình luận
  2. Demo TPiCS