product

TPiCS(Thâm nhập vào mô hình quản lý sản xuất)

TPiCS Giải quyết 5 câu hỏi khó trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo

 1. Đáp ứng được việc thay đổi, sản xuất trong thời gian ngắn.
 2. Có thể biểu diễn được trên biểu đồ.
 3. Giải quyết được vấn đề chậm trễ trong sản xuất.
 4. Thực hiện song song việc sản xuất trong thời gian ngắn và giảm lượng tồn kho.
 5. Đáp ứng được vấn đề thay đổi thiết kế nâng cao hiệu quả sử dụng sản phẩm mới.

Ứng dụng của TPiCS

  Sản xuất cá biệt Sản xuất lặp lại
Lắp ráp linh
kiện
thực phẩm
hóa chất
Kiểu1 Thiết bị, máy công nghiệp
Thiết bị, máy móc vận tải lớn
Kiểu3 Ngành chế tạo sản phẩm tiêu dùng lớn
Ô tô, điện dân dụng, chế tạo thiết bị O
Tính năng chính CAD(Thiết kế) sử dụng các thông tin cấu tạo, sắp xếp trực tiếp các dữ liệu và có thể hủy bỏ khi có thay đổi Tính năng chính Mô hình f-MRP tác động mạnh mẽ đến sự Đổi, và đối với nhiều người dùng, hiệu quả Nó là rõ ràng.
Gia công Kiểu2 Sản xuất các bộ phận và khuôn đúc đặc biệt Kiểu4 Vật liệu, vật liệu công nghiệp hóa
Tính năng chính Nếu dữ liệu của từng kế hoạch được đăng ký thì các master cũng được đồng thời đăng ký và có thể sử dụng nó Tính năng chính Phản ánh vào kế hoạch sản xuất tình trạng của nguyên vật liệu , có khả năng vừa tạo mô phỏng vừa tạo kế hoạch.

Tính năngTPiCS

 1. TPiCS
  Hệ thống căn bản quản lý sản xuất f-MRP
 2. オプション
  Option điều chỉnh chiến lược, thời điểm giao hàng
  Option Quản lý bán hàng - đặt hàng
  Option Quản lý mã sản phẩm
  Option quản lý sản phẩm (Cần thiết sử dụng option quản lý mã sản phẩm)
  OptionTự động bình chuẩn hóa
  Option Quản nhật ký sản xuất
  Option Máy tín hiệu bắt đầu công việc
  Option chuyển đổi dữ liệu CAD
  Option xử lý tập trung transation
  Option kiểm soát nội bộ
  Option quản lý chất lượng
  Option Phân tích phương sai
  Option Hồi đáp ngày giao hàng
  Option WebServer
  Option thiết lập sản xuất
  Bảng điều khiển Quản lý sản xuất
 3. Licence vận hành trên mạng LAN
 4. Đa ngôn ngữ(Tiếng Anh、Tiếng Trung、Tiếng Việt )
 5. TPiCS dành cho doanh nghiệp nhỏ (Phiên bản tiếng Nhật)

Đơn giá

Hệ thống f-MRP căn bản Bản Tiếng Nhật ¥1,050,000
Bản Tiếng Anh ¥1,260,000
Bản Tiếng Việt ¥1,260,000